Welcome / Vítejte

Srdečně Vás vítáme na DayZ serveru TryTheBest. Pokusíme se Vám zde trošku přiblížit a popsat Náš server, ale na zbytek budete muset samozřejmě přijít až při hraní. Přejem příjemnou zábavu :D

Welcome to the DayZ server TryTheBest. We will try to get a little closer to you here and describe our server, but of course you will have to come up with the rest while playing. Have fun :) 

Vylepšená Auta / Improved Cars

- do rychlosti 50 km/h, by se nemělo rozbít.( takže naklaďák je prakticky nesmrtelný :D. )

- při nasedání nebo vysedání z auta nedostanete nesmyslnou ránu.

- v autě i při jízdě je možné být v inventáři auta.

- přilnavost auta na cestě a v terénu je reálná (Příklad: Ada 4x4 je vážně 4x4)

- under to 50 km/h, it should not break.( truck is virtually immortal :)

- you will not get a hit when getting in or out of the car.

- in the car and while driving it is possible to be in the car inventory.

- the grip of the car on the road and in the field is real (Example: Ada 4x4 is really 4x4)


Více trávy / More Grass 

- na serveru je větší tráva a v "hejkalu" nejste skoro vůbec vidět. ( pozor na větší vzdálenost, kde se tráva bohužel už nevykresluje :/. )

- there is more grass on the server and you are almost never seen in the "Ghillie Suit". (pay attention to the greater distance, where the grass is unfortunately no longer drawn :/. )

Automatický Běh / Auto-Run

- když zmáčknete klávesu "+", tak automaticky poběžíte.

- when you press button "+", automatically running.

Zlepšená Výdrž / Better Stamina

- vydržíte déle běžet i s větší hmotností, takže třeba se podaří vyváznout živý :D

- you can last longer to run even with a heavier weight, so maybe you will be able to escape alive :)

Sluchátka / Headphones

- když zmáčknete klávesu "N", utišíte na 20% okolí (třeba při jízdě v náklaďáku).

- when you press button "N", you will shut down sound to 20% from the surroundings (for example when driving a truck).


Větší Zásobníky / Bigger Magazines

- zásobníky do určitých zbraní mají 60 nábojů.

- magazines they have 60 rounds for certain weapons.

Pouliční Lampy / Street Lights

- města a vesnice nejsou tak temné a strašidelné :D

- towns and villages  are not so dark and spooky :)

CodeLock

- ve hře můžete najít CodeLock a zamčít bránu nebo stan.

- in the game you can find CodeLock and lock the gate or tent.

Ukazatel Zabití / KillFeed

- ve hře můžete vidět kdo koho zabil, ale samozřejmě si to smíte upravit podle sebe nebo dokonce vypnout. Nastavení je na tlačítku hnedka vedle Enteru "".

- in the game you can see who killed whom, but you can adjust it to your liking or  turn it off. The setting is on the button next to Enter "".

Lehčí Stavění / Easier Build

- na serveru je lehčí stavění v tom, že budovy nebo zdi jdou buggovat a tím umožňují lépe kdekoliv stavit. 

- building on the server is easier in that buildings or walls can be buggled, making it possible to build better anywhere.

Kits

- tohle je velký bombonek pro opravdové kutily. Na serveru můžete najít určité Kity a vylepšit svou Base.

- on server you can find Kits and improve your Base.


Simple Roof

- tohle je velmi užitečná věcička při stavění Base. Je to prostě střecha a asi ji není moc potřeba popisovat :D

- this is a very useful thing when building a Base. It's just a roof and probably doesn't need much to describe :)